WELKOM

Welkom op de website van Elphin Mijdrecht, een vrijgevestigde psychologie praktijk voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot 23 jaar en hun ouders / verzorgers.

Per 1-1-2015 zijn, als gevolg van het invoeren van de Jeugdwet, de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp (kinderen tot en met 17 jaar). Hoe dit in zijn werk gaat kan per gemeente verschillen. Elphin Mijdrecht heeft een raamovereenkomst met de regio Utrecht West (De Ronde Venen, Wijdemeren, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). In principe geeft de huisarts of kinderarts een verwijzing af waarmee u bij de gemeente een beschikking kunt aanvragen, of u kunt via het lokale wijkteam rechtstreeks een beschikking verkrijgen.  Voor nadere informatie met betrekking tot toegang tot de Jeugdhulp en voorwaarden kunt u zelf bij uw gemeente informeren danwel de betreffende website raadplegen. 

De regelgeving voor mensen van 18 jaar en ouder is ongewijzigd, de financiering van deze zorg loopt via de de zorgverzekeraar. Behandeling wordt alleen door uw zorgverzekeraar vergoed als de huisarts heeft verwezen én er sprake is van bepaalde DSM diagnoses (wanneer geen contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten ontvangt u slechts een deel van de kosten retour). In alle andere gevallen kunt u op particuliere basis terecht bij Elphin Mijdrecht.

Op deze site vindt u informatie over wie ik ben, hoe ik werk en wat ik voor u kan betekenen. Indien u na het lezen van deze website verdere vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen en sta ik u graag te woord.

Let op: de praktijk is in schoolweken geopend op maandag en woensdag de hele dag en op dinsdagochtend. In schoolvakanties is de praktijk gesloten. Bij spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.