Wat is Generalistische Basis GGZ?

Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De huisarts krijgt hierbij een grotere verantwoordelijkheid. Lichte problematiek zal de huisarts,  eventueel in samenwerking met de Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), zelf behandelen. Wanneer hij vermoedt dat uw kind een diagnose op psychisch gebied heeft, kan hij u en uw kind doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (dit is de oude eerstelijn samen met een deel van de tweedelijn). Onder Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) wordt verstaan diagnostiek en kortdurende behandeling van een cliënt met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. De klachten zijn veelal binnen een aantal gesprekken al sterk te verbeteren. Er wordt steeds concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u en uw kind weer op eigen kracht verder kunnen en dat de klachten niet erger worden.

Ook binnen de Jeugdwet (2015) worden de termen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ gehandhaafd.