WELKE PROBLEMEN?

De klachten waarmee kinderen, jongeren of jongvolwassenen worden aangemeld, kunnen heel divers zijn. Om een indruk te krijgen: kijk bij de passende doelgroep in de menubalk boven.

In veel van deze gevallen zal een (kortdurende) behandeling bij een GZ psycholoog heel nuttig zijn, zodat u en uw kind het gevoel krijgen weer op eigen kracht verder te kunnen. Het is raadzaam om niet te lang te wachten met hulp in te zetten. Juist wanneer u vroeg aan de bel trekt, kan een kortdurende behandeling snel leiden tot vermindering van de problemen en kunnen verdere klachten worden voorkomen.


Let op: door de invoering van de Jeugdwet (1-1-2015) en het bestuurlijk akkoord (1-1-2014) zijn de eisen met betrekking tot vergoedingen strenger geworden. Zie voor nadere uitleg de kopjes 'Werkwijze', 'Vergoedingen' en 'Generalistische Basis GGZ'.

Als u twijfelt over het zoeken van hulp of u weet niet zeker of uw kind met zijn / haar problemen bij mij terecht kan, neem dan gerust contact met mij op of bespreek het met uw huisarts.