Ouders / verzorgers

Ouders / verzorgers willen het allerliefst dat hun kind goed in zijn of haar vel zit en gewoon lekker kind kan zijn. Soms is dat helaas (even) niet zo en dat kan veel zorgen geven voor u als opvoeders. Vaak heeft u zelf al van alles geprobeerd samen met uw kind, of advies ingewonnen bij familie en vrienden of op school, maar lukt het niet de problemen die spelen te verbeteren.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u moeite heeft met de opvoeding van uw kind, bijvoorbeeld omdat u het gedrag van uw kind niet begrijpt, u niet weet hoe u het beste met bepaald gedrag om kan gaan of er thuis vaak ruzie is tussen u en uw kind. Of u vraagt zich gewoon af of u als opvoeder het wel goed doet allemaal.

Dan kan het fijn zijn om eens te komen praten om samen te kijken of we één en ander kunnen begrijpen en om handvaten te zoeken waarmee u verder kunt.

Belangrijk voor u als ouder / verzorger is te weten dat ik schriftelijke toestemming nodig heb van degene(n) die het ouderlijk gezag heeft / hebben, alvorens met een kind onder de 16 jaar in gesprek te kunnen gaan. Dit geldt dus ook in geval van een echtscheiding. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in deze praktijk helaas niet mogelijk.