Voor welke problemen niet

Indien de problemen van dien aard zijn dat een langduriger of intensievere behandeling nodig is, laat u dan door uw huisarts verwijzen naar een vrijgevestigde psychotherapeut / klinisch psycholoog of een GGZ-instelling die meer faciliteiten kan bieden op dit gebied (Specialistische GGZ). Ook voor spoedeisende problemen of wanneer u acute psychologische hulp nodig heeft, kunt u zich wenden tot uw huisarts en buiten kantooruren tot de huisartsenpost.