TARIEVEN

Tot 18 jaar wordt een bepaald aantal gesprekken vergoed vanuit de gemeente indien er een verwijzing van de huisarts en toewijzing vanuit de gemeente is afgegeven (max 600 minuten worden vergoed). Wanneer u meer gesprekken wilt hebben dan hetgeen vergoed wordt, dan komt dit voor eigen rekening op particuliere basis. 

Vanaf 18 jaar loopt de financiering via de zorgverzekeraar en moet rekening worden gehouden met het eigen risico van € 385,- (plus eventueel vrijwillig eigen risico). Per 1-1-2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de zorg voor volwassenen, hierbinnen wordt dan ook per minuut gefactureerd met daarbij een vastgesteld maximaal aantal beschikbare minuten. Ook hier geldt: wanneer u meer gesprekken wilt hebben dan hetgeen vergoed wordt, dan komt dit voor eigen rekening. 

Zie tabblad Vergoedingen voor nadere uitleg.

Wanneer er geen contract is afgesloten met uw gemeente (onder 18) of verzekeraar (vanaf 18) dan kunt u ook op particuliere wijze terecht. 


Particulier tarief

Ook zonder verwijzing van de huisarts of voor psychische problemen die niet in aanmerking komen voor vergoeding door uw gemeente of zorgverzekeraar, kunt u bij mij terecht. U zult de behandeling dan wel zelf moeten betalen. Er gelden de volgende particuliere tarieven, welke als OVP (overig product) op de factuur zullen worden gezet (indirecte tijd zit bij de prijs in):

OVP Individueel psychologisch consult á +/- 45 minuten
€ 110,-
OVP Kort psychologisch consult á +/- 25 minuten
€ 55,-
OVP Telefonisch consult
OVP Email consult 
€ 30,-
€ 30,-


No show

Verschijnt u niet op een gemaakte afspraak ('no show') of meldt u zich te laat af (0 tot 24 uur van tevoren), dan ben ik genoodzaakt het 'no show' tarief in rekening te brengen, omdat het dan helaas niet meer mogelijk is op de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt in te plannen. Het 'no show' tarief bedraagt € 50,-. Let op: deze rekening dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of gemeente.  
Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen dan dient u dat uiterlijk 24 uur vóór de gemaakte afspraak te doen (maar hoe eerder u het doorgeeft, hoe prettiger) door te bellen, een voicemail in te spreken of een mail te sturen.