VERGOEDINGEN KIND & JEUGD (tot en met 17 jaar) 

Wanneer er sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM diagnose, dan wordt de hulp in principe vergoed door uw gemeente. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per gemeente. Bekijk daarom altijd de voorwaarden van uw gemeente of neem contact op met uw gemeente om één en ander na te vragen. Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit (maximaal 5, 8 of 12 gesprekken per jaar).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig (met daarin genoemd: vermoeden van DSM diagnose en inschatting benodigd traject). Met deze verwijsbrief kunt u een beschikking bij de gemeente aanvragen, dat wil zeggen dat de gemeente vóór aanvang van de gesprekken goedkeuring heeft gegeven voor de start van het traject. Een andere 'ingang' loopt via het sociale wijkteam van de gemeente, zij kunnen rechtstreeks een beschikking afgeven wanneer zij de zorg binnen de GBGGZ geïndiceerd vinden. Wanneer de beschikking niet tijdig is aangevraagd, kunnen de kosten van de eerste gesprekken voor eigen rekening komen.  

Gecontracteerde gemeenten

Elphin Mijdrecht heeft een raamovereenkomst met de regio Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). Wanneer uw kind binnen één van deze gemeenten woont en staat ingeschreven en een beschikking van de gemeente / het wijkteam heeft, dan worden de kosten  van het 'zorgproduct' (kort, middel, intensief of chronisch) rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd.  

Niet gecontracteerde zorg

Indien ik geen contract heb met de gemeente waar uw kind staat ingeschreven, dan dient u de rekening die ik u stuur zelf aan mij te betalen. Vraagt u vooraf goed na bij uw gemeente of de kosten dan alsnog (deels) vergoed worden of dat zij alleen werken met gecontracteerde behandelaren.  

Algemeen

Wellicht ten overvloede: wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening.

Uw gemeente kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is: 94-060075 en de AGB-code van de zorgverlener is: 94-012959. Tevens kan gevraagd worden naar BIG-registratie en beroepsvereniging, zie daarvoor het kopje ‘de psycholoog’.