VERGOEDINGEN VOLWASSENEN (iedereen vanaf 18 jaar)

Wanneer er sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM diagnose, dan wordt de hulp vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering indien aan de voorwaarden van uw pakket wordt voldaan. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk daarom altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. 

De praktijk heeft géén contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Na afloop van de zorg, ontvangt u een rekening thuis. U dient deze rekening zelf aan de praktijk te betalen en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de eisen die uw zorgverzekeraar stelt en de polis die u heeft afgesloten wordt een deel van de kosten vergoed (vraag dit vooraf goed na!).

Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit (max. 5, 8 of 12 gesprekken per jaar) en dat er per jaar meestal één zorgproduct wordt vergoed. Houd er ook rekening mee dat de eerste kosten geheel voor eigen rekening kunnen komen vanwege het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit het basispakket (voor 2021 is dat € 385 per persoon) en indien van toepassing het vrijwillig eigen risico als u dit met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk, deze dient u bij het eerste gesprek mee te nemen. De brief moet gedateerd zijn op een datum vóór het eerste gesprek en er moet een vermoeden van een DSM-diagnose in genoemd worden. 

Uw zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is: 94-060075 en de AGB-code van de zorgverlener is: 94-012959. Tevens kan gevraagd worden naar BIG-registratie en beroepsvereniging, zie daarvoor het kopje ‘de psycholoog’.


Algemeen

Wellicht ten overvloede: wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of u wenst de gesprekken zelf te betalen, dan is dat ook mogelijk. Zie kopje Tarieven voor nadere informatie.