VERGOEDINGEN 

Door de invoering van de Jeugdwet zijn er twee stromen ontstaan met betrekking tot vergoedingen van zorg. 

Voor kinderen tot en met 17 jaar kijkt u onder het subitem Kind & Jeugd

Voor mensen van 18 jaar en ouder kijkt u onder het subitem Volwassenen.